Misy raki-tsarobidy sy tahiriko hatrizao
Izay hiotrika ato anaty :
Ny fifaliako...Ahiahiko...
Raha misy te hanopy izao fitadidiana izao
Ka hikirakira ny ato
Ao ny foko sy fanahiko.

 

Ho anao izay liana hamantatra ny mpanoratra,
Ho anao izay mankafy ny asa sorany,
Ho anao izay te handalina misimisy kokoa ny momba azy,
ary ho anao izay nahafantatra azy na nifanerasera taminy teo an-drijan'ny fiainany , no anoloranay taranany ireto takila ireto mirakitra ny tantarany sy ny santionany amin'ny sangan'asany. Asaina ianao handray anjara ao amin'ny boky volamena ho raki-pahatsiarovana.

 

Zava-baovao

Hivoaka atsy ho atsy ny boky taratra I sy II
sombiny

Tononkalo 'Homeko lalana'

Boky volamena taranaka_clratsifa@hotmail.com
L'auteur et ses oeuvres en bref